Αρχική

Με χαρά σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.
Η δημιουργία της δικής μας ιστοσελίδας ήταν μια ανάγκη που νιώσαμε, εκπαιδευτικοί και μαθητές, μιας και οι νέες τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας και προσφέρουν ευκαιρίες μάθησης, επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών
Όραμά μας είναι η ανάπτυξη ενός ανθρώπινου, δημοκρατικού και σύγχρονου σχολείου, το οποίο θα παρέχει γενική παιδεία υψηλού επιπέδου και θα προετοιμάζει τους μαθητές να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της ζωής και της νέας εποχής που διαμορφώνεται. Μιας εποχής που απαιτεί ουσιαστική πνευματική καλλιέργεια, σύγχρονες γνώσεις, ηθική συγκρότηση, πολύπλευρη και δημιουργική προσωπικότητα.
Πιστεύοντας βαθιά στην παιδευτική λειτουργία της Εκπαίδευσης, θέτουμε ως αποστολή μας τη διαμόρφωση ανθρώπων με άρτια πνευματική συγκρότηση, υψηλό ήθος και υποδειγματική υπευθυνότητα. Ανθρώπων ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και οι οποίοι θα ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο ως δημιουργικά μέλη και ενεργοί πολίτες.
Προσβλέπουμε στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ του σχολείου και των γονέων και τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Προσβλέπουμε και επιδιώκουμε την ενίσχυση των συνθηκών που θα διασφαλίζουν την αρμονική συνύπαρξη των μελών της σχολικής κοινότητας και την ασφάλεια στο σχολικό χώρο για εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχολείου.
Αναγνωρίζουμε την διαφορετικότητα των μαθητών μας και προσαρμόζουμε ανάλογα τις εκπαιδευτικές στρατηγικές, ώστε να παρέχουμε στήριξη σε όλο το μαθητικό πληθυσμό, μηδενός εξαιρουμένου.
Ανακηρύσσουμε το σχολείο μας ως σχολείο «Μη Βίας» προσδιορίζοντας παράλληλα ως κύριους στόχους:
• τη μετάδοση ανθρωπιστικών αξιών, αρχών και ιδανικών
• τη διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα καθενός που συμμετέχει στη κοινότητα
• την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης
• το σεβασμό της Εθνικής μας Κληρονομιάς και Παράδοσης
• την αγάπη για τη φύση και την ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
• τη γόνιμη γνωριμία με την Τέχνη, την Επιστήμη και την Τεχνολογία
• την ενθάρρυνση της σωστής σωματικής άσκησης και της αγάπης για τον αθλητισμό
• μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του κάθε παιδιού, του κάθε εκπαιδευτικού και του σχολείου
• την γνωστική κατάρτιση των μαθητών που θα τους επιτρέψει την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
• την προετοιμασία των μαθητών ως πολιτών της Ελλάδας, της Ευρώπης και του Κόσμου